Cụm Máy Chủ Hòa Vang
Exp : 150x - Drop :30x
Giới Hạn Reset

Ra Mắt Lúc 13h00 Ngày 28/08/2014
Phiên bản Full Webshop - Thỏa Chí PK


Cụm Máy Chủ Devias
Exp : 150x - Drop :30x
Giới Hạn Reset

Ra Mắt Lúc 13h00 Ngày 29/08/2015
Phiên bản NO Webshop - Thỏa Chí PK


Cụm Máy Chủ Stadium
Exp : 150x - Drop :30x
Giới Hạn Reset

Ra Mắt Lúc 13h00 Ngày 28/11/2015
Phiên bản FULL Webshop - Thỏa Chí PK

Hệ thống quản lý tài khoản Mu Đà Nẵng Ex703 . Các thành viên vui lòng click vào hình ảnh để vào trang quản lý tài khoản của cụm máy chủ

Mudanang.vn Season 6.9 © Bản quyền Client thuộc Webzen.
Phiên bản trò chơi Mu Online Season 6.9 Pro Evolution.
Trò chơi Online 24/7 và hoàn toàn miễn phí
Phát hành bởi: Cty Mu Đà Nẵng Ex703 Telecom - Liên hệ : 01699-293-666
Địa chỉ : IDC - Láng Hạ - Thanh Xuân - Hà Nội